@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
25.09.2017
Utorak
26.09.2017
Sreda
27.09.2017
Cetvrtak
28.09.2017
Petak
29.09.2017
Subota
30.09.2017
Nedelja
01.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno
18 - 20 zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
02.10.2017
Utorak
03.10.2017
Sreda
04.10.2017
Cetvrtak
05.10.2017
Petak
06.10.2017
Subota
07.10.2017
Nedelja
08.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
25.09.2017
Utorak
26.09.2017
Sreda
27.09.2017
Cetvrtak
28.09.2017
Petak
29.09.2017
Subota
30.09.2017
Nedelja
01.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
02.10.2017
Utorak
03.10.2017
Sreda
04.10.2017
Cetvrtak
05.10.2017
Petak
06.10.2017
Subota
07.10.2017
Nedelja
08.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
25.09.2017
Utorak
26.09.2017
Sreda
27.09.2017
Cetvrtak
28.09.2017
Petak
29.09.2017
Subota
30.09.2017
Nedelja
01.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
02.10.2017
Utorak
03.10.2017
Sreda
04.10.2017
Cetvrtak
05.10.2017
Petak
06.10.2017
Subota
07.10.2017
Nedelja
08.10.2017
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

.