@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
16.04.2018
Utorak
17.04.2018
Sreda
18.04.2018
Cetvrtak
19.04.2018
Petak
20.04.2018
Subota
21.04.2018
Nedelja
22.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno zauzeto slobodno zauzeto slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
23.04.2018
Utorak
24.04.2018
Sreda
25.04.2018
Cetvrtak
26.04.2018
Petak
27.04.2018
Subota
28.04.2018
Nedelja
29.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
16.04.2018
Utorak
17.04.2018
Sreda
18.04.2018
Cetvrtak
19.04.2018
Petak
20.04.2018
Subota
21.04.2018
Nedelja
22.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno
18 - 20 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno zauzeto slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
23.04.2018
Utorak
24.04.2018
Sreda
25.04.2018
Cetvrtak
26.04.2018
Petak
27.04.2018
Subota
28.04.2018
Nedelja
29.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
16.04.2018
Utorak
17.04.2018
Sreda
18.04.2018
Cetvrtak
19.04.2018
Petak
20.04.2018
Subota
21.04.2018
Nedelja
22.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto
22 - 24 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
23.04.2018
Utorak
24.04.2018
Sreda
25.04.2018
Cetvrtak
26.04.2018
Petak
27.04.2018
Subota
28.04.2018
Nedelja
29.04.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

.