@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
12.02.2018
Utorak
13.02.2018
Sreda
14.02.2018
Cetvrtak
15.02.2018
Petak
16.02.2018
Subota
17.02.2018
Nedelja
18.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno zauzeto
18 - 20 slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno
20 - 22 zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno zauzeto zauzeto

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
19.02.2018
Utorak
20.02.2018
Sreda
21.02.2018
Cetvrtak
22.02.2018
Petak
23.02.2018
Subota
24.02.2018
Nedelja
25.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
12.02.2018
Utorak
13.02.2018
Sreda
14.02.2018
Cetvrtak
15.02.2018
Petak
16.02.2018
Subota
17.02.2018
Nedelja
18.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
16 - 18 slobodno zauzeto slobodno slobodno zauzeto zauzeto zauzeto
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno
20 - 22 zauzeto slobodno zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
19.02.2018
Utorak
20.02.2018
Sreda
21.02.2018
Cetvrtak
22.02.2018
Petak
23.02.2018
Subota
24.02.2018
Nedelja
25.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
12.02.2018
Utorak
13.02.2018
Sreda
14.02.2018
Cetvrtak
15.02.2018
Petak
16.02.2018
Subota
17.02.2018
Nedelja
18.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 zauzeto zauzeto slobodno slobodno zauzeto zauzeto zauzeto
20 - 22 zauzeto zauzeto slobodno zauzeto slobodno zauzeto slobodno
22 - 24 zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
19.02.2018
Utorak
20.02.2018
Sreda
21.02.2018
Cetvrtak
22.02.2018
Petak
23.02.2018
Subota
24.02.2018
Nedelja
25.02.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno

.